عملیات منقضی شده است.
  مبلغ تراکنش (ریال )
  10,000,000
  شماره پیگیری
  1637351099739

  راهنمای درگاه پرداخت

  • شماره کارت: 16 رقمی بوده و بصورت 4 قسمت 4 رقمی و روی کارت درج شده است.

  • cvv2: با طول 3 یا 4 رقم کنار شماره کارت و یا پشت کارت درج شده است.

  • تاریخ انقضا: شامل دو بخش ماه و سال انقضا در کنار شماره کارت درج شده است .

  • رمز اینترنتی: با عنوان رمز دوم و در برخی موارد با PIN2 شناخته می شود، از طریق بانک صادر کننده کارت تولید شده و همچنین از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده قابل تهیه و یا تغییر می باشد.

  • از صحت نام فروشنده و مبلغ نمایش داده شده، اطمینان حاصل فرمایید.

  • برای جلوگیری از افشای رمز کارت خود، از صفحه کلید مجازی استفاده فرمایید.

  راهنمای استفاده از رمز پویا

  • رمز پویا، رمز یکبار مصرفی است که به جای رمز دوم کارت استفاده میشود

  • مرحله اول- براساس دستورالعمل بانک صادرکننده کارت خود، نسبت به فعالسازی رمز پویا اقدام نمایید.

  • مرحله دوم-رمز پویا را براساس روش اعلامی از طرف بانک صادرکننده کارت، به یکی از روشهای زیر دریافت کنید
   1 - دریافت از طریق برنامه کاربردی بانک، اینترنتبانک و یا موبایلبانک
   2 - دریافت از طریق کد USSD بانک صادرکننده کارت شما
   3 - دریافت از طریق زدن دکمه ی "درخواست رمز پویا" در درگاه پرداخت اینترنتی

  • مرحله سوم-پس از دریافت رمز به یکی از روشهای فوق، رمز پویای دریافت شده را در محل تعیین شده برای"رمز دوم" وارد نمایید و سپس مابقی اطلاعات را تکمیل نمایید